Ogham in 3D
English | Gaeilge
Téigh chuig inscríbhinn

CIIC 50. Buaile an Charraigín, Contae Chill Mhantáin

Íoslódáil Epidoc | 3D PDF | 3D OBJ


© Stephen McCullagh 2010-10-18
© Stephen McCullagh 2010-10-18

Uimhir Thaifead na Seirbhíse Séadchomharthaí Náisiúnta: WI027-038002-

Cineál an tSuímh

Lios

Cur síos

Suíomh

'Suite ar fhána marcáilte i dtreo an Oirdheiscirt i bhforaoiseacht. Limistéar ciorclach garbh (toisí 61m Soir-Siar; 70m Thuaidh-Theas) arna sainiú ag bruach ithreach agus cloiche (Leithead 3m; Airde inmheánach 0.9-1.5m) agus clais sheachtrach (Leithead 3.8-4.5m; Doimhneacht 1-1.5m) le bruach seachtrach (Leithead 2m; Airde 1m) ó Dheas. Roinneann bruach cloiche a shíníonn Soir-Siar an suíomh in dhá leith; tá an chuid Deiscirt den inmheánach níor airde ná an talamh mórthimpeall. Níl aon bhealach isteach le feiceáil. Tá bunchlocha dhá struchtúr de chloch shingil (toisí 5m x 5m, agus 4m x 5m) i bpíosa an Iarthuaiscirt. Ó thuaidh uathu seo tá limistéar D-chruthach sainithe ag scairp ghéar (Airde 0.8-1m) le bruach cloiche ar a bharr agus limistéar dronuilleogach níos lú á sainiú ag bruach cloiche' (Grogan and Kilfeather 1997, 51). Cloch ogham suite i mbruach inmheánach.

Séadchomhartha

'gallán barrchaolaithe' (Macalister 1945, 54). 0.76m x 0.30m x 0.28m

Téacs

suas ar uillinn amháin

Aistriúchán

'de Foth?'

Tráchtaireacht

  • Tig le o in Ogham a bheith gearr nó fada, mar sin d'fhéadfadh an fhoirm a bheith ina ghinideach d'ainm pearsanta VOTAS nó VOTAS. Thagródh an chéad cheann le fréamh -o Sean-Ghaeilge Foth, agus an dara ceann le fréamh -o Sean-Ghaeilge Fúath (níos luaithe Fóth). Níor aithníodh na hainmneacha sin i bhfoinsí lámhscríbhinne. Tá an chéadainm Laidine Votus annamh, agus ní dhearbhaítear é i gcomhthéacsanna Éireannacha.

Láithreacha

Aimsithe

'D'fhionn an tUasal L. Price, D.J. é, i rampar den lios an bhaile fearainn seo ar a dtugtar Crosúna', i mbarúntacht Bhaile an Talbóidigh Uachtarach (Macalister 1945, 54).

Bunaidh

Mar atá thuas?

Taifead Deiridh

Is féidir teacht ar láthair reatha na cloiche seo trí amharcóir léarscáile poiblí na Seirbhíse Séadchomharthaí Náisiúnta ar www.archaeology.ie. (Comhordanáidí GPS -6.613903,52.944176)

Stair an Taifeadta

Luaite don chéad uair, 1945 Price, L. (Macalister 1945, 54)

Tagairtí

Suíomhanna Gréasáin agus Bunachair Shonraí ar Líne

Tá an obair seo ceadúnaithe faoi Cheadúnas Aitreabúideachta Neamhthráchtála ShareAlike 3.0 Creative Commons d'Éirinn

Cóipcheart (c) 2013 ag Scoil an Léinn Cheiltigh http://www.celt.dias.ie

Má athúsáidtear nó má sheachadtar an obair seo, caithfear tagairt a dhéanamh do http://ogham.celt.dias.ie/

Creative Commons License | Nuashonrú Deireanach: 2021-02-05