Ogham in 3D
English | Gaeilge
Téigh chuig inscríbhinn

CIIC 22. Baile Choilbín IV, Contae Chill Dara

Íoslódáil Epidoc | 3D PDF | 3D OBJ


© 2018-10-10

© 2018-10-10

Uimhir Thaifead na Seirbhíse Séadchomharthaí Náisiúnta: KD032-044004-

Cineál an tSuímh

Eaglasta

Cur síos

Suíomh

Rangaítear an suíomh, dumha gairbhéil ar a dtugtar Cillín Chormaic (Cell Ingen Cormaic/Cell Fhine Cormaic?) mar 'Láthair Adhlactha', ach d'fhéadfaí a rá gur suíomh luatheaglasta an-tábhachtach atá ann. Léirítear i suirbhé tíreolaíoch ar an suíomh le gairid (Greene 2013, 26-47) rianta d'imfhálú trí-imeallach a bhfuil an reilig mar lárchuid de bhunchloch luath-Chríostaí i bhfad níos fairsinge. Aimsíodh seacht gcloch ogham i dtosach ag an suíomh seo, a raibh ar a laghad ceann díobh briste suas agus athúsáidte i dtógáil balla timpeallaithe ag deireadh na 19ú haois (Macalister 1945, 26). Is cloch dhátheangach atá i gceann de na clocha ogham seo, atá ar taispeáint faoi láthair in Ard-Mhúsaem na hÉireann (rud annamh in Éirinn) a bhfuil an t-inscríbhinn in ogham agus i Laidin (CIIC. 19 Baile Choilbín I).

Séadchomhartha

1 de 7 gcloch Ogham bunaidh,'' 'silurian grit' (1.6m x 0.48m x 0.41m) (tiontaithe ó Macalister 1945, 26).

Téacs

scóir 'gearrtha le siséal', tús agus deireadh caillte. 'Tá briseadh ar chúinne na cloiche a ghearr an OI' den fhocal MUCOI. Suas-barr (Macalister 1945, 26-7).

Tras-scríobh

[ ... ]EGNI KOI MAQI MUC[ ... ] A[ ... ]I [ ... ]

Aistriúchán

'... anseo, mac threibh ...'

Tráchtaireacht

  • cf. CIIC 48. Dún Ard: IAKINI KOI MAQI MUC....

  • 'Míníodh KOI, a scríobhtar leis an gcéad charachtar forlíontach go hiondúil (feic aibítir an Ogham) agus atá as féin i measc focail foirmle sa chaoi nach ndearbhaítear níos déanaí iad, amhail focal a shainmhíníonn an ceantar, 'anseo', den chineál céanna le HIC IACIT in inscríbhinní Breataineacha cé nach n-úsáidtear anseo é ' (McManus 1991, 119).

Láithreacha

Aimsithe

curtha i reilig Cillín Chormaic i mbaile fearainn Bhaile Choilbín agus barúntacht na Forraí agus an Réabáin Thoir.

Bhunaidh

Cillín Chormaic reilig?

Taifead Deiridh

Ath-thógtha díreach taobh istigh den bhealach isteach chuig an reilig. Is féidir teacht ar láthair reatha na cloiche seo trí amharcóir léarscáile poiblí na Seirbhíse Séadchomharthaí Náisiúnta ar www.archaeology.ie. (Comhordanáidí GPS -6.760974,53.028545)

Stair an Taifeadta

aimsithe ag Rev. J. Shearman, luaite don chéad uair 1865.

Tagairtí

Suíomhanna Gréasáin agus Bunachair Shonraí ar Líne

Tá an obair seo ceadúnaithe faoi Cheadúnas Aitreabúideachta Neamhthráchtála ShareAlike 3.0 Creative Commons d'Éirinn

Cóipcheart (c) 2013 ag Scoil an Léinn Cheiltigh http://www.celt.dias.ie

Má athúsáidtear nó má sheachadtar an obair seo, caithfear tagairt a dhéanamh do http://ogham.celt.dias.ie/

Creative Commons License | Nuashonrú Deireanach: 2021-02-05