Ogham in 3D
English | Gaeilge
Téigh chuig inscríbhinn

CIIC 23. Bhaile Choilbín V, Contae Chill Dara

Íoslódáil Epidoc | 3D PDF | 3D OBJ | 🔗 URI https://ogham.celt.dias.ie/23._Colbinstown_V


© 2018-10-10

© 2018-10-10

Uimhir Thaifead na Seirbhíse Séadchomharthaí Náisiúnta: KD032-044005-

Cineál an tSuímh

Eaglasta

Cur síos

Suíomh

Rangaítear an suíomh, dumha gairbhéil ar a dtugtar Cillín Chormaic (Cell Ingen Cormaic/Cell Fhine Cormaic?) mar 'Láthair Adhlactha', ach d'fhéadfaí a rá gur suíomh luatheaglasta an-tábhachtach atá ann. Léirítear i suirbhé tíreolaíoch ar an suíomh le gairid (Greene 2013, 26-47) rianta d'imfhálú trí-imeallach a bhfuil an reilig mar lárchuid de bhunchloch luath-Chríostaí i bhfad níos fairsinge. Aimsíodh seacht gcloch ogham i dtosach ag an suíomh seo, a raibh ar a laghad ceann díobh briste suas agus athúsáidte i dtógáil balla timpeallaithe ag deireadh na 19ú haois (Macalister 1945, 26). Is cloch dhátheangach atá i gceann de na clocha ogham seo, atá ar taispeáint faoi láthair in Ard-Mhúsaem na hÉireann (rud annamh in Éirinn) a bhfuil an t-inscríbhinn in ogham agus i Laidin (CIIC. 19 Baile Choilbín I).

Séadchomhartha

1 de 7 gcloch Ogham bunaidh, (1.0m x 0.50m x 0.28m) (tiontaithe ó Macalister 1945, 28).

Téacs

'scóir fhíorbheaga...déanta ag fána neamhghnách le tagairt don lárlíne. Níl fágtha ah dhá scór guta' (Macalister 1945, 28).

Tras-scríobh

AV[ ... ]S[ ... ]S[ ... ] MAQ[ ... ]S

Aistriúchán

Tráchtaireacht

Láithreacha

Aimsithe

aimsithe faoi cheann de na leaca sraodbhalla sa dumha lárnach (Macalister 1945, 28) i reilig Chillín Chormaic i mbaile fearainn Bhaile Choilbín agus barúntacht na Forraí agus an Réabáin Thoir.

Bhunaidh

Cillín Chormaic reilig?

Taifead Deiridh

Ath-thógtha sa reilig. Is féidir rochtain a fháil ar shuíomh reatha na cloiche trí amharcóir léarscáile poiblí na Seirbhíse Séadchomharthaí Náisiúnta ar www.archaeology.ie. (Comhordanáidí GPS -6.760974,53.028545)

Stair an Taifeadta

Aimsithe ag Rev. J. Shearman, luaite don chéad uair 1865.

Tagairtí

Suíomhanna Gréasáin agus Bunachair Shonraí ar Líne

Tá an obair ceadúnaithe faoi Cheadúnas Aitreabúideachta Neamhthráchtála ShareAlike 3.0 Creative Commons d'Éirinn

Cóipcheart (c) 2013 ag Scoil an Léinn Cheiltigh http://www.celt.dias.ie

Má athúsáidtear nó má sheachadtar an obair seo, caithfear tagairt a dhéanamh do http://ogham.celt.dias.ie/

Creative Commons License | Nuashonrú Deireanach: 2023-07-30