Ogham in 3D
English | Gaeilge
Téigh chuig inscríbhinn

CIIC 48. Dún Ard, Contae Chill Mhantáin

Íoslódáil Epidoc | 3D PDF | 3D OBJ | 🔗 URI https://ogham.celt.dias.ie/48._Donard


© 2010-09-24

© Stephen McCullagh 2010-09-24

Uimhir Thaifead na Seirbhíse Séadchomharthaí Náisiúnta: WI021-004----

Cineál an tSuímh

Péire gallán

Cur síos

Suíomh

'...bhíodh siad ina seasamh in aice le cloch eile (1' 6" uaidh), gan inscríbhinn, ar an bhfeirm ar a dtugtar 'Old Mills', ó dheas de shráidbhaile Dhún Ard '(Macalister 1945, 52); (Corlett and Weaver 2002, 541). D'aimsíomar an suíomh bunaidh i Meán Fómhair 2010 ar thuras breathnóireachta chuig an gceantar. Tá sé suite ar bharr fána i gcúinne deiscirt na páirce atá ó dheas de theach feirme Metcalfe in Ballylion Lower. Níl aon inscríbhinn infheicthe ar an gcloch atá fágtha agus tá sí timpeall 1.37m ard.

Séadchomhartha

'Bloc cloiche dronuilleogach', 1.52m x 0.69m x 0.53m(tiontaithe ó Macalister 1945, 52). Ní raibh Macalister cinnte maidir lena raibh an t-inscríbhinn iomlán agus é ina seasamh nó ar bhain scoilt ón gcloch deireadh an inscríbhinn, a rithfeadh síos na huillinne eile.

Téacs

suas-barr 'taobh deas na príomhaghaidhe Tá an chéad Q scealptha, agus tá an C beagnach caite' (Macalister 1945, 52) 'Tá an t-inscríbhinn an-chaite agus damáistithe... Tar éis de casadh trasna an bhairr [tar éis an I in KOI] ní féidir aon ní cinnte a rá faoin inscríbhinn' (Macalister 1897, 77).

Tras-scríobh

IAQINI KOI ṂẠQ̣Ị ṂỤC̣[OI]

Aistriúchán

'de Iaqinas(?) anseo ṃạc̣ ̣[̣ṭḥṛẹịḅḥ ̣]̣.̣.̣'

Tráchtaireacht

  • 'Míníodh KOI, a scríobhtar leis an gcéad charachtar forlíontach go hiondúil (feic aibítir an Ogham) agus atá as féin i measc focail foirmle sa chaoi nach ndearbhaítear níos déanaí iad, amhail focal a shainmhíníonn an ceantar, 'anseo', den chineál céanna le HIC IACIT in inscríbhinní Breataineacha cé nach n-úsáidtear anseo é ' (McManus 1991, 119).

  • cf. CIIC 22. Bhaile Choilbín IV: EGNI KOI MAQI MUC[ ... ].

Láithreacha

Aimsithe

Aimsithe ina seasamh in aice le cloch eile (gan inscríbhinn) ar fheirm ar a dtugtar 'Old Mills', ó dheas de shráidbhaile Dhún Ard (Macalister 1945, 52; Corlett and Weaver 2002, 541), i mbaile fearainn Ballylion Lower agus barúntacht Bhaile an Talbóidigh Íochtaraigh. Is féidir teacht ar láthair aimsithe na cloiche seo trí amharcóir léarscáile poiblí na Seirbhíse Séadchomharthaí Náisiúnta ar www.archaeology.ie. (GPS: -6.633596,53.009083)

Bhunaidh

Mar atá thuas?

Taifead Deiridh

Suite ar fhaiche an tsráidbhaile ó 1995, tar éis a bheith i dtrí shuíomh roimh sin. Is féidir teacht ar láthair reatha na cloiche seo trí amharcóir amharcóir léarscáile poiblí na Seirbhíse Séadchomharthaí Náisiúnta ar www.archaeology.ie. (GPS: -6.613237,53.021622)

Stair an Taifeadta

Arna luadh don chéad uair ag Rhys (1903, 113) nuair a thagair sé de amhail 'The Oldmills Piper Stone'.

Tagairtí

Suíomhanna Gréasáin agus Bunachair Shonraí ar Líne

Tá an obair seo ceadúnaithe faoi Cheadúnas Aitreabúideachta Neamhthráchtála ShareAlike 3.0 Creative Commons d'Éirinn

Cóipcheart (c) 2013 ag Scoil an Léinn Cheiltigh http://www.celt.dias.ie

Má athúsáidtear nó má sheachadtar an obair seo, caithfear tagairt a dhéanamh do http://ogham.celt.dias.ie/

Creative Commons License | Nuashonrú Deireanach: 2023-07-30