Ogham in 3D
English | Gaeilge
Téigh chuig inscríbhinn

CIIC 273. Drom Lócháin II, Contae Port Láirge

Íoslódáil Epidoc | 3D PDF | 3D Textured PDF | 3D OBJ | 🔗 URI https://ogham.celt.dias.ie/273._Drumlohan_II


© COPYRIGHT, 2009 2013-04-24

Uimhir Thaifead na Seirbhíse Séadchomharthaí Náisiúnta: WA024-033007-

Cineál an tSuímh

Uaimh thalún/Suíomh eaglasta

Cur síos

Suíomh

Uaimh thalún aimsithe nuair a baineadh bruach seachtrach thiar-thuaidh de shuíomh luatheaglasta. Úsáideadh deich gcloch ogham i dtógáil an tseomra dronuilleogaigh (Moore 1999, 151, 172-3) – cúig cinn mar lindéir, atá bainte anois agus curtha ina seasamh in aice leis an uaimh thalún, agus cúig cinn mar chlocha líneála do na taobhanna, atá fós ina n-áit.

Séadchomhartha

'An ceathrú lindéar'. Glaschloch, 1.67m x 0.42m x 0.30m (tiontaithe ó Macalister 1945, 269).

Téacs

'Inscríofa ar dhá uillinn (suas-suas), pollta agus cuimilte, i ndea-bhail seachas go bhfuil scoilt ar an mbarr... Tá an A deireadh den chéad uillinn briste (d'fhéadfadh sé go raibh an dara C ann roimhe). Ar an dara uillinn níl ach an chéad dá eangach den E agus na trí scór dheiridh den N fágtha: tá an I deiridh lag, ach is féidir é a rianú' (Macalister 1945, 269-70).

Tras-scríobh

CALUNOVIC[A] MAQI MUCOI LIT[GA]Ị

Aistriúchán

Tráchtaireacht

  • Is dócha go mbaineann an chéad ghné de CALUNOVICA 'leis an ainm Culann' (McManus 1991, 88).

Láithreacha

Aimsithe

Aimsithe gur úsáideadh mar cheathrú lindéar d'uaimh thalún é (Macalister 1945, 269) i mbaile fearainn de Dhrom Lócháin agus barúntacht na nDéise lasmuigh den Drom.

Bhunaidh

Anaithnid

Taifead Deiridh

Tógtha in aice le huaimh thalún ag suíomh Dhrom Lócháin. Is féidir teacht ar láthair reatha na cloiche seo trí amharcóir léarscáile poiblí na Seirbhíse Séadchomharthaí Náisiúnta ar www.archaeology.ie. (Comhordanáidí GPS -7.464478,52.163186)

Stair an Taifeadta

Aimsithe i 1867 ach níor léadh na hinscríbhinní ogham ina n-iomláine go dtí gur baineadh an uaimh thalún ó chéile i 1936 (Macalister 1945, 267).

Tagairtí

Suíomhanna Gréasáin agus Bunachair Shonraí ar Líne

Tá an obair ceadúnaithe faoi Cheadúnas Aitreabúideachta Neamhthráchtála ShareAlike 3.0 Creative Commons d'Éirinn

Cóipcheart (c) 2013 ag Scoil an Léinn Cheiltigh http://www.celt.dias.ie

Má athúsáidtear nó má sheachadtar an obair seo, caithfear tagairt a dhéanamh do http://ogham.celt.dias.ie/

Creative Commons License | Nuashonrú Deireanach: 2022-01-28