Ogham in 3D
English | Gaeilge
Téigh chuig inscríbhinn

CIIC 276. Drom Lócháin V, Contae Port Láirge

Íoslódáil Epidoc | 3D PDF | 3D OBJ | 🔗 URI https://ogham.celt.dias.ie/276._Drumlohan_V


© COPYRIGHT, 2009 2013-04-24

Uimhir Thaifead na Seirbhíse Séadchomharthaí Náisiúnta: WA024-033010-

Cineál an tSuímh

Uaimh thalún/Suíomh eaglasta

Cur síos

Suíomh

Uaimh thalún aimsithe nuair a baineadh bruach seachtrach thiar-thuaidh de shuíomh luatheaglasta. Úsáideadh deich gcloch ogham i dtógáil an tseomra dronuilleogaigh (Moore 1999, 151, 172-3) – cúig cinn mar lindéir, atá bainte anois agus curtha ina seasamh in aice leis an uaimh thalún, agus cúig cinn mar chlocha líneála do na taobhanna, atá fós ina n-áit.

Séadchomhartha

'An t-ochtú lindéar'. Slinn chré, 1.40m x 0.39m x 0.10m (tiontaithe ó Macalister 1945, 272).

Téacs

'Ogham siséalta ar an uillinn chlé suas chuig an mbarr, atá scoilte tar éis an G deiridh. D'fhéadfadh an chuid scoilte trí scór déag a thógáil, agus chaithfeadh sé gur consain H nó gutaí a bheadh iontu ar fad... Tá an dá scór deiridh den I in MAQI lag ' (Macalister 1945, 272-3).

Tras-scríobh

BIGU MAQI LAG[  ̣  ̣ ?   ̣  ̣]

Aistriúchán

Tráchtaireacht

Láithreacha

Aimsithe

Aimsithe gur úsáideadh mar ochtú lindéar d'uaimh thalún é (Macalister 1945, 272) i mbaile fearainn de Dhrom Lócháin agus barúntacht na nDéise lasmuigh den Drom.

Bhunaidh

Anaithnid

Taifead Deiridh

Tógtha in aice le huaimh thalún ag suíomh Dhrom Lócháin. Is féidir teacht ar láthair reatha na cloiche seo trí amharcóir léarscáile poiblí na Seirbhíse Séadchomharthaí Náisiúnta ar www.archaeology.ie. (Comhordanáidí GPS -7.464478,52.163186)

Stair an Taifeadta

Aimsithe i 1867 ach níor léadh na hinscríbhinní ogham ina n-iomláine go dtí gur baineadh an uaimh thalún ó chéile i 1936 (Macalister 1945, 267).

Tagairtí

Suíomhanna Gréasáin agus Bunachair Shonraí ar Líne

Tá an obair ceadúnaithe faoi Cheadúnas Aitreabúideachta Neamhthráchtála ShareAlike 3.0 Creative Commons d'Éirinn

Cóipcheart (c) 2013 ag Scoil an Léinn Cheiltigh http://www.celt.dias.ie

Má athúsáidtear nó má sheachadtar an obair seo, caithfear tagairt a dhéanamh do http://ogham.celt.dias.ie/

Creative Commons License | Nuashonrú Deireanach: 2023-07-30