Ogham in 3D
English | Gaeilge
Téigh chuig inscríbhinn

CIIC 58. Plácas II, Contae Chorcaí

Íoslódáil Epidoc | 3D PDF | 3D Textured PDF | 3D OBJ


© COPYRIGHT, 2009 2013-08-07

© COPYRIGHT, 2009 2013-08-07

Uimhir Thaifead na Seirbhíse Séadchomharthaí Náisiúnta: CO042-049001-

Cineál an tSuímh

Neamhbhainteach

Cur síos

Suíomh

'I bhféarach, le radharc fairsing i dtreo an D' (Power 1992, 168). Tá an dara cloch Ogham (Plácas I) timpeall 40m ó Dheas ar an taobh eile de chlaí na páirce. Rinneadh tochailt ar an láthair timpeall ar an dá chloch i 1985 'chun suiteáil grátaí eallaigh a éascú' agus ní bhfuarthas aon ní suntasach. Ach 'd’fhéadfadh sé go mbaineann na teorainneacha thoir agus theas den pháirc anseo le imfhálú ubhchruthach ársa' (Manning 2000, 107, 112).

Séadchomhartha

1.54m 0.46m 0.36m. Blogh íseal de chloch ogham (Manning 2000, 109).

Téacs

Tá an inscríbhinn soiléir ar uillinn amháin ach níl sé iomlán.

Tras-scríobh

CATTUBUTTAS Ṃ[AQI]

Aistriúchán

'de Cathub [mac le]'

Tráchtaireacht

  • Tá ceann de na gnéithe is coitianta a fheictear in inscríbhinní ogham le feiceáil san ainm pearsanta seo CATU- (OI cath ) Is é foirm EOI an ainm Cathub, gin. Cathboth, ina dhiaidh sin Cathbad ((McManus 1991, 102).

  • Seo ceann de na hinscríbhinní a liostaíonn McManus (1991, 93-4) i measc na hinscríbhinní is luaithe sa chorpas nach bhfuil aon rian de mhothú guta orthu. Is féidir é a dhátú chuig céad leath, nó go luath sa dara leath, den chúigiú haois (McManus 1991, 97).

Láithreacha

Aimsithe

curtha i bpáirc in aice lena shuíomh reatha Plácas baile fearainn, barúntacht Bharóideach.

Láthair bhunaidh

Anaithnid, ach is dócha go bhfuil sé gar don suíomh reatha.

Taifead deireanach

Ar an suíomh inar aimsíodh é ag Plácas. Is féidir láthair reatha na cloiche seo a rochtain trí Amharcóir léarscáil na Seirbhíse Séadchomharthaí Náisiúnta ar www.archaeology.ie. (Comhordanáidí GPS -8.606904, 52.078037)

Stair an Taifeadta

Aimsithe ag an úinéir talún i 1906 (Buckley 1907, 116).

Tagairtí

Suíomhanna Gréasáin agus Bunachair Shonraí ar Líne

Tá an obair seo ceadúnaithe faoi Cheadúnas Aitreabúideachta Neamhthráchtála ShareAlike 3.0 Creative Commons d'Éirinn

Cóipcheart (c) 2013 ag Scoil an Léinn Cheiltigh http://www.celt.dias.ie

Má athúsáidtear nó má dháiltear an obair seo, caithfear tagairt a dhéanamh do http://ogham.celt.dias.ie/

Creative Commons License | Nuashonrú Deireanach: 2020-09-22