Ogham in 3D
English | Gaeilge
Téigh chuig inscríbhinn

CIIC 300. An tOileán, Contae Port Láirge

Íoslódáil Epidoc | 3D PDF | 3D OBJ

© Nora White 2011-12-23

© COPYRIGHT, 2009 2011-12-23

Uimhir Thaifead na Seirbhíse Séadchomharthaí Náisiúnta: WA032-029002

Cineál an tSuímh

Suíomh Eaglasta

Cur síos

Suíomh

Imfhálú mór ciorclach le claí timpeall air. Tá cloch bheag le cros inscríofa air suite díreach in aice leis a gcloch ogham ar an suíomh.

Séadchomhartha

Scláta, in dhá phíosa, 1.42m x 0.49m x 0.15m

Téacs

'Inscríbhinn ar dhá uillinn agus ar an mbarr (suas-síos), agus, seachas roinnt smiota, tá dea-bhail air' (Macalister 1945, 290). Léann Macalister CUNNETAS MAQI GUC[OI] ach, mar a thugann McManus le fios ina léamh, tá spás ann do A a mbeifí ag súil leis idir an dá N in CUN[A]NETAS. Chomh maith leis sin, is mó ciall atá leis MM léamh seachas G don dá bhuille roimh UC[OI] (McManus 1991 7, 94).

Tras-scríobh

CUN[A]NETAS MAQI MMUC[OI] NETA-SEGAMONAS

Aistriúchán

'de Conda mac le treibh Nad-Segamon'

Tráchtaireacht

  • Seo ceann de na hinscríbhinní a liostaíonn McManus (1991, 93-4) i measc na hinscríbhinní is luaithe sa chorpas nach bhfuil aon rian de mhothú guta orthu. Is féidir é a dhátú chuig céad leath, nó go luath sa dara leath, den chúigiú haois (McManus 1991, 97).

  • Tá an ghné coitianta CUNA- le fáil san ainm pearsanta CUN[A]NETAS (OIr. Conda le haghaidh Conne) agus is féidir é a aistriú mar ‘seaimpín na mac tíre’ (McManus 1991, 102, 106).

  • Tá gné Nad- ‘mac deirféar, seaimpín’ agus ainm pearsanta Segamon (McManus 1991, 109-10, 112) san ainm treibhe nó clainne NETA-SEGAMONAS (cf. 263. an Ard Mhór, Port Láirge agus b’fhéidir 292. Cill Ghruabháin, Port Láirge chomh maith). Teoiric amháin is ea go bhféadfadh an t-ainm Gallach Segomo bheith i gceist (McManus 1991, 179 n. 46.)

Láithreacha

Aimsithe

Aimsíodh don chéad uair é ‘luite i lár páirce’ (imfhálú?). Ansin tógadh isteach sa bhalla mórthimpeall é agus bhí sé ‘beagnach dodhéanta rochtain a fháil air’. (Macalister 1945, 290) i mbaile fearainn (sean) Oileáin agus barúntacht na nDéise lasmuigh den Drom.

Láthair bhunaidh

Anaithnid

Taifead Deireanach

Luite ar an talamh gar d’imeall na páirce (imfhálú) agus gar don bhealach isteach nua-aimseartha. Is féidir láthair reatha na cloiche seo a rochtain trí Amharcóir léarscáil na Seirbhíse Séadchomharthaí Náisiúnta ar www.archaeology.ie. (Comhordanáidí GPS -7.480595,52.113727)

Stair an Taifeadta

luaite don chéad uair, 1879 Brash, R.R.

Tagairtí

Suíomhanna Gréasáin agus Bunachair Shonraí ar Líne

Tá an obair seo ceadúnaithe faoi Cheadúnas Aitreabúideachta Neamhthráchtála ShareAlike 3.0 Creative Commons d'Éirinn

Cóipcheart (c) 2013 ag Scoil an Léinn Cheiltigh http://www.celt.dias.ie

Má athúsáidtear nó má dháiltear an obair seo, caithfear tagairt a dhéanamh do http://ogham.celt.dias.ie/

Creative Commons License | Nuashonrú Deireanach: 2020-07-08