Ogham in 3D
English | Gaeilge
Téigh chuig inscríbhinn

CIIC 281. Drom Lócháin X, Contae Phort Láirge

Íoslódáil Epidoc | 3D PDF | 3D Textured PDF | 3D OBJ | 🔗 URI https://ogham.celt.dias.ie/281._Drumlohan_X


© COPYRIGHT, 2009 2013-04-24

© COPYRIGHT, 2009 2013-04-25

Uimhir Thaifead na Seirbhíse Séadchomharthaí Náisiúnta: WA024-033015-

Cineál an tSuímh

Uaimh thalún/Suíomh eaglasta

Cur síos

Suíomh

Uaimh thalún aimsithe nuair a baineadh bruach seachtrach thiar-thuaidh de shuíomh luatheaglasta. Úsáideadh deich gcloch ogham i dtógáil an tseomra dronuilleogaigh (Moore 1999, 151, 172-3) – cúig cinn mar lindéir, atá bainte anois agus curtha ina seasamh in aice leis an uaimh thalún, agus cúig cinn mar chlocha líneála do na taobhanna, atá fós ina n-áit.

Séadchomhartha

'An ceathrú cloch líneála ar an taobh iarthair'. 'Meall glaschloiche gan chruth', 0.97m x 0.66m x 0.09m (tiontaithe ó Macalister 1945, 276).

Téacs

'Úsáideadh an chloch faoi dhó, buaileadh an sean-inscríbhinn de chun spás a chruthú don cheann níos deireanaí. Thosaigh sé ar an uillinn ar chlé agus lean sé go trasnánach trasna an bhairr, agus bhí an t-ainm SOVALINI ann. Tá neamhchinnteacht fós faoin L, agus tá an I ina dhiaidh sin caillte, ach tá an chuid eile den fhocal fós ann. Tá an N inbhéartaithe de bharr trasnú an inscríbhinn chuig an uillinn thiar. Tagann an t-ainm seo chun tosaigh arís i bhfoirm Sualinus in inscríbhinn atá ag Silchster'.

'Ritheann an t-inscríbhinn níos deireanaí an bealach eile (suas an taobh clé-trasna-síos an taobh deas), agus trasnaíonn sé chuig an uillinn chúil. Tá cuid de briste... Sa bhearna, tá spás don I atá in easnamh agus do sheacht scór eile, B-scóir nó gutaí. Leanann trí eangach guta an scoilt, agus tá na trí litir dheireanacha ina dhiaidh sin' (Macalister 1945, 276-7).

Tras-scríobh

DEAGOS MAQI MUCO[I ... ]NAI

Aistriúchán

Tráchtaireacht

Láithreacha

Aimsithe

Athúsáidte mar cheathrú chloch líneála ar thaobh iarthair na huaimhe talún (Macalister 1945, 276) i mbaile fearainn de Dhrom Lócháin agus barúntacht na nDéise lasmuigh den Drom.

Bhunaidh

Anaithnid

Taifead Deiridh

Fós taobh istigh de shuíomh na huaimhe talún ag suíomh Dhrom Lócháin. Is féidir teacht ar láthair reatha na cloiche seo trí amharcóir léarscáile poiblí na Seirbhíse Séadchomharthaí Náisiúnta ar www.archaeology.ie. (Comhordanáidí GPS -7.464478,52.163186)

Stair an Taifeadta

Aimsithe i 1867 ach níor léadh na hinscríbhinní ogham ina n-iomláine go dtí gur baineadh an uaimh thalún ó chéile i 1936 (Macalister 1945, 267).

Tagairtí

Suíomhanna Gréasáin agus Bunachair Shonraí ar Líne

Tá an obair ceadúnaithe faoi Cheadúnas Aitreabúideachta Neamhthráchtála ShareAlike 3.0 Creative Commons d'Éirinn

Cóipcheart (c) 2013 ag Scoil an Léinn Cheiltigh http://www.celt.dias.ie

Má athúsáidtear nó má sheachadtar an obair seo, caithfear tagairt a dhéanamh do http://ogham.celt.dias.ie/

Creative Commons License | Nuashonrú Deireanach: 2023-07-30