Ogham in 3D
English | Gaeilge
Téigh chuig inscríbhinn

CIIC 32. Gabhrán, Contae Chill Chainnigh

Íoslódáil Epidoc | 3D PDF | 3D OBJ | 🔗 URI https://ogham.celt.dias.ie/32._Gowran


© Nora White 2013-01-04

Uimhir Thaifead na Seirbhíse Séadchomharthaí Náisiúnta: KK020-060007-

Cineál an tSuímh

Eaglasta

Cur síos

Suíomh

Séipéal Naomh Muire ag deireadh an 13ú haois ar shuíomh mainistreach níos luaithe. Cuireadh an túr isteach idir an mheánlann agus an saingeal ag deireadh na meánaoise. Sa 19ú haois ionchorpraíodh an túr seo i séipéal an pharóiste a tógadh in áit an tsaingil arb ionann anois é agus leath den fhoirgneamh (heritageireland.ie).

Séadchomhartha

Greanchloch, 1.50m x 0.38m x 0.30m (Tiontaithe ó Macalister 1945, 38). 'Cros mhór láidir, leagtha amach go cam, gearrtha ar bhonn bunaidh na haghaidhe inscríofa' (Macalister 1945, 38).

Téacs

'Inscríbhinn gearrtha, ar dhá imeall (suas-suas) agus, ‘cé go bhfuil sé smiota in áiteanna, tá dea-bhail air ina iomláine'. Taifeadann Macalister go mion go 'bhfuil an dá imeall den chéad líne, IM agus IA, an Q ar fad seachas codanna Q125 agus 21345 smiota. Tá an dara MAQI ar bharr na cloiche, tá sé éadrom ach inaimsithe: tá an chéad dá litir smiota. Tá deireadh na dara líne scríbhneoireachta spallaithe ... Is ionann an chéad chúpla litir den líne seo agus ainm, DIMAQA (tá an dara A smiota) nach bhfuil baint ar bith aige le MAQ ná MAQI' (Macalister 1945, 38).

Ar an múnla scanta is ar éigin a fheictear cúig eangach (I de MAQI) roimh an E de ERACIAS agus b’fhéidir cuid den scór Q deiridh. Tá an chéad dá eangach den I tar éis an C in ERACIAS réasúnta soiléir. Chomh maith leis sin, cé nach bhfuil aon rian den MA a leanann é, is féidir cúig chuid de scór (Q) a fheiceáil ar bharr na cloiche, agus ina dhiaidh sin rianta an-éadroma de thrí cinn den chúig scór den I deiridh. Níl gutaí DIMAQA an-soiléir ach is féidir an C i MUCOI féideartha agus ar a laghad scór de ghuta amháin a dhéanamh amach.

Tras-scríobh

[MAQ]Ị ERACỊAS [MA]Q̣Ị LỊMẠQẠ MUCỌ[I]

Aistriúchán

Tráchtaireacht

Láithreacha

Aimsithe

i mbunchloch an tsaingil sa seanséipéal (Macalister 1945, 38) i mbaile fearainn Ghabhráin agus barúntacht Ghabhráin.

Láthair Bhunaidh

Anaithnid

Taifead Deiridh

Ar an suíomh sa saingeal atógtha. Is féidir teacht ar láthair reatha na cloiche seo trí amharcóir léarscáile poiblí na Seirbhíse Séadchomharthaí Náisiúnta ar www.archaeology.ie. (Comhordanáidí GPS -7.064665,52.629042)

Stair an Taifeadta

'Thug G.V. du Noyer an inscríbhinn faoi deara ar dtús i 1849'. 'Aimsíodh i mbunchloch an tsaingil sa seanséipéal i nGabhrán é, nuair a atógadh mar shéipéal paróiste é. D’fhan sé sínte ar feadh tréimhse fada i bhfothrach na meánlainne' (Macalister 1945, 38).

Tagairtí

Suíomhanna Gréasáin agus Bunachair Shonraí ar Líne

Tá an obair ceadúnaithe faoi Cheadúnas Aitreabúideachta Neamhthráchtála ShareAlike 3.0 Creative Commons d'Éirinn

Cóipcheart (c) 2013 ag Scoil an Léinn Cheiltigh http://www.celt.dias.ie

Má athúsáidtear nó má sheachadtar an obair seo, caithfear tagairt a dhéanamh do http://ogham.celt.dias.ie/

Creative Commons License | Nuashonrú Deireanach: 2023-07-30